Χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα, μπορείτε να υποβάλετε την εκτενή περίληψη της εισήγησής σας. Παρακαλούμε να επισυνάψετε:

  • Έγγραφο Word ή Open Office, όπου, πέρα από την εκτενή περίληψη (έως 500 λέξεις), θα περιλαμβάνονται (α) τα ονοματεπώνυμα όλων των συγγραφέων, (β) τα email τους και (γ) η ιδιότητά τους. 
  • Έγγραφο Word ή Open Office με τα βιογραφικά των συγγραφέων (έως 100 λέξεις το καθένα).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31 Μαΐου 2021

ipovoli_erg