Λαϊκός Πολιτισμός και Ψηφιακός Κόσμος. Για μια Ψηφιακή Λαογραφία

Ρόδος, 5-7 Νοεμβρίου 2021

Δ ́ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με θέμα «Λαϊκός Πολιτισμός και Ψηφιακός Κόσμος. Για μια Ψηφιακή Λαογραφία» σας ευχαριστούν και πάλι για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση συμμετοχής. Σας ενημερώνουμε ότι, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 5-7 Νοεμβρίου 2021.

Στην ενότητα “Πρόγραμμα Συνεδρίου” θα βρείτε το Πρόγραμμα και τις Οδηγίες για  τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής,

Κατσαδώρος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου   

Recommended Articles